UJIAN SATUAN PENDIDIKAN (USP)

SMA “ISLAM” MALANG

Tahun Pelajaran 2020 – 2021

1.  Jadwal USP

2.  Presensi USP

Link: a. Presensi USP 20-21

         b. Rekap Presensi USP 20-21

 

3.  Soal USP

Link: Soal USP 20-21

 

4.  Kisi-Kisi Soal USP

Link: Kisi-Kisi Soal USP 20-21