PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

TP. 2022-2023

SMA “ISLAM” MALANG

 

INFO:

1. Link Soal: Klik pada mapel

2. Gunakan aplikasi Exambrow untuk pengerjaan soal PAT.

3. Akhiri soal dengan klik tombol kirim.

NO HARI,

TGL

PUKUL MATA PELAJARAN
X XI
MIPA IPS MIPA IPS
1 Senin, 
29 Mei 2023
07.30 -09.00 B. Indonesia B. Indonesia B. Ing Wajib B. Ing Wajib
09.30 -11.00 PPKN PPKN Sejarah Nasional Sejarah Nasional
2 Selasa,
30 Mei 2023
07.30 -09.00 B. Ing Wajib B. Ing Wajib Mat Wajib Mat Wajib
09.30 -11.00 Sejarah Nasional Sejarah Nasional Agama Agama
3 Rabu, 07.30 -09.00 Mat Wajib Mat Wajib Fisika Ekonomi
31 Mei 2023 09.30 -11.00 Agama Agama PKWU PKWU
4 Senin,
5 Juni 2023
07.30 -09.00 Fisika Ekonomi B. Indonesia B. Indonesia
09.30 -11.00 Al-Quran/Bhs. Arab Al-Quran/Bhs. Arab PPKN PPKN

 
Selasa,
6 Juni 2023
07.30 -09.00  Mat Minat Sejarah Minat   Kimia Geografi 
09.30 -11.00 Senbud & PKWU  Senbud & PKWU  B. Daerah  B. Daerah 

 
Rabu,
7 Juni 2023
07.30 -09.00 Kimia  Geografi  Biologi  Sosiologi 
09.30 -11.00 B. Daerah  B. Daerah  Seni Budaya  Seni Budaya 

 
Kamis,
8 Juni 2023
07.30 -09.00 Biologi  Sosiologi   LM MIPA: a.Eko b.Geo LM IPS: Biologi 
09.30 -11.00  Geografi LM Biologi LM  PJOK  PJOK 

 
Jumat,
9 Juni 2023
07.30 -09.00 Ekonomi LM  Kimia LM  Mat Minat  Sejarah Minat 
09.30 -11.00  PJOK PJOK Al-Quran/Bhs. Arab  Al-Quran/Bhs. Arab

 

Kontak Kami:

Alamat         :  Jl. RA. Kartini 02 – Kota Malang

Telp.              :  0341 – 325422

Whatsapp   :  082132679052

Website       :  smaislammalang.sch.id

Instagram   :  smaislamkotamalangofficial

Youtube       :  SMA Islam Malang